خبرهای پژوهش

خبرهای پژوهش

نشست پژوهشی

نشست پژوهشی راهکارهای ایجاد انگیزه پژوهشی در بین طلاب با حضور استاد نرگس بخت نما دوشنبه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۰ تا ۱۱ویژه اساتید  و ۱۱ تا ۱۲ ویژه طلاب در... دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۵، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار