نمونه‌ی سؤال‌ها

در این صفحه سؤال‌های نمونه برای امتحان فهرست می‌شود.

نمونهٔ سؤال‌ها

نمونه سوال های عقاید

پیوست‌ها 1-1 File size: 189 KB Downloads: 239 عقايد2 File size: 183 KB Downloads: 255 عقايد1-بلندمدت File size: 225 KB Downloads: 195 عقايد3-بلندمدت File size: 202 KB Downloads: 193 عقايداستدلالي3 File size: 325 KB Downloads: 216 عقايد1-بلندمدت- File size: 225 KB Downloads: 229 عقايد2بلندمدت File size: 276 KB Downloads: 214 عقايد3دوره بلندمدت File size: 308 […] دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار