نمونه‌ی سؤال‌ها

در این صفحه سؤال‌های نمونه برای امتحان فهرست می‌شود.

نمونهٔ سؤال‌ها

نمونه سوال های عقاید

پیوست‌ها 1-1 File size: 189 KB Downloads: 178 عقايد2 File size: 183 KB Downloads: 160 عقايد1-بلندمدت File size: 225 KB Downloads: 155 عقايد3-بلندمدت File size: 202 KB Downloads: 153 عقايداستدلالي3 File size: 325 KB Downloads: 149 عقايد1-بلندمدت- File size: 225 KB Downloads: 165 عقايد2بلندمدت File size: 276 KB Downloads: 153 عقايد3دوره بلندمدت File size: 308 […] دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار