نمونه‌ی سؤال‌ها

در این صفحه سؤال‌های نمونه برای امتحان فهرست می‌شود.

نمونهٔ سؤال‌ها

نمونه سوال های عقاید

پیوست‌ها 1-1File size: 189 KB Downloads: 91 عقايد2File size: 183 KB Downloads: 75 عقايد1-بلندمدتFile size: 225 KB Downloads: 73 عقايد3-بلندمدتFile size: 202 KB Downloads: 70 عقايداستدلالي3File size: 325 KB Downloads: 69 عقايد1-بلندمدت-File size: 225 KB Downloads: 74 عقايد2بلندمدتFile size: 276 KB Downloads: 73 عقايد3دوره بلندمدتFile size: 308 KB Downloads: 68 عقايد2File size: 297 KB Downloads: […] دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۵، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار