نمونه‌ی سؤال‌ها

در این صفحه سؤال‌های نمونه برای امتحان فهرست می‌شود.

نمونهٔ سؤال‌ها

نمونه سوال های عقاید

پیوست‌ها 1-1 File size: 189 KB Downloads: 190 عقايد2 File size: 183 KB Downloads: 201 عقايد1-بلندمدت File size: 225 KB Downloads: 166 عقايد3-بلندمدت File size: 202 KB Downloads: 164 عقايداستدلالي3 File size: 325 KB Downloads: 167 عقايد1-بلندمدت- File size: 225 KB Downloads: 181 عقايد2بلندمدت File size: 276 KB Downloads: 165 عقايد3دوره بلندمدت File size: 308 […] دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار