خبرهای آموزش

خبرهای آموزش

بازدید مسئولین محترم اداره آموزش دفتر امور خواهران مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

بازدید مسئولین محترم اداره آموزش دفتر امور خواهران مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان از تحصیلات تکمیلی مدرسه علمیه نرجس (س) سبزوار و نشستن صمیمانه با طلاب... دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار