خانه
صفحه اصلي
ورود كاربران
:. پايان‌نامه‌ها
سوء ظن از ديدگاه قرآن و سنت و آثار و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن
از آن جهت كه مهمترين موانع و عوامل رشد در اخوت مؤمنين سوء ظن و حسن ظن است و تاثيري كه اين خصيصه در رشد و تعالي و سير كمالي و سقوط و انحطاط انسان دارد ....

محقق: زهرا سبحانی نژاد         استاد راهنما: ابوالحسنی

رساله حاضر نتیجه بررسی و تحقیق بر مساله سوء ظن از دیدگاه قرآن و سنت و آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی آن می باشد. 

از آن جهت که مهمترین موانع و عوامل رشد در اخوت مؤمنین سوء ظن و حسن ظن است و تاثیری که این خصیصه در رشد و تعالی و سیر کمالی و سقوط و انحطاط انسان دارد در این رساله برآن شدیم که در مورد کلیات تحقیق، مفهوم، اقسام، مراتب، پیامدها، پیشگیری و درمان سوءظن بپردازیم و از آن جا که سوء ظن را علمای علم اخلاق از جمله صفات رذیله می دانند و جزء گناهان کبیره محسوب شده است که اگر به صورت یک امر بی اهمیت درآید بزرگترین ضربه را به شخصیت فرد و اجتماع وارد می کند و باعث می شود انسان از عبودیت و بندگی خداوند باز بماند. در این رساله با وجه به آیات و روایات معصومین و گفتار بزرگان و استفاده از علم روانشناسی به بحث وبررسی این موضوع پرداخته و در این رساله سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود.  

1- بیان مفهوم سوء ظن
2- جایگاه سوءظن در ایات و روایات.
3- پیامدهای زیانبخش سوء ظن بر فرد و اجتماع.
4- ارائه راهکارهایی جهت درمان بیماری سوء ظن. 

روش این تحقیق کتابخانه¬ای است و از کتاب های ارزشمند اخلاقی و تفاسیر و احادیث اسلامی استفاده شده که نمونه های از کتب مطالعه شده در این تحقیق عبارتند از:
1- گناهان کبیره(عبدالحسین دستغیب)
2- معراج السعاده(احمد نراقی)
3- آخلاق در قرآن(محمد تقی مصباح یزدی)
4- آفت های دینداری و دعوتگری سید نوح(مترجم عبدالعزیز سلیمی)
5- مبانی انسان شناسیدر قرآن(عبدالله نصری) 

سوء ظن در لغت به معنای گمان بد، ریا، حدس بد، بد دلی و بد اندیشی آمده است ودر اصطلاح عبارت است از حمل نمودنه برداشت های ذهنی نسبت به دیگران بر وجه زشت و ناپسند در صورتی که وجه پسندیده وجود دارد.سوءظن دارای اقسام و مصادیقی است که از جمله ی آن می توان به این موارد اشاره کرد: سوء ظن به خداوند جل جلاله، سوء ظن به معصومین، سوء ظن به مؤمنین ، به هر حال هر اندازه سوء ظن در افراد بیشتر باشد به همان اندازه پیامدهای دنیوی و اخروی آن نیز بیشتر می شود. 
در ادامه به عوامل و ریشه های سوء ظن اشاره شده که عبارت اند از:

1- ضعف ایمان و اعتقاد
2- القای شیطانی
3- محیط نامناسب تربیتی
4- پیش داوری های نابجا
5- تکبر و خودخواهی. 

گفتنی است که در این رساله به راه های علمی و عملی برای درمان سوءظن پرداخته شده است.

تعداد بازديد اين صفحه: 3509