دانش‌پژوهان برتر

در این صفحه دانش‌پژوهان برتر هر سال تحصیلی فهرست می‌شوند.

دانش‌پژوهان برتر

نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

اول بلند مدت:زهرا مقیسه- زهرا اردمه (نام پدر:حسن) – زهره سعادتی- فاطمه دارینی- فاطمه اردمه دوم بلند مدت: محدثه روکی- سمانه سادات زارع موسوی سوم بلند مدت: ملیحه برزویی- غفوری چهارم بلند مدت: لیلی رامشینی- نرگس نصیریان- زهره حج حسنی- فائزه اکبرنیا پنجم نظام سابق:ذکیه بلقان آبادی- نجمه ترخاصی سفیران هدایت: زهره موری- سعیده ابراهیمی- […] دنبالهٔ مطلب

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، مدرسهٔ علمیهٔ نرجس سبزوار